Bevolking Australië

Bevolking Australië

bevolking H et bevolkings aantal in Australië is nu 24 miljoen waarvan 1,5% Aboriginals zijn. Australië heeft 6 staten en 2 territoria. De staten zijn New South Wales, Queensland, South Australiea, Tasmania, Victoria en Western Australia. De territoria zijn Astralian Captial Teritory En Northern Territor.

Aboriginals

De Aborigines ook wel Aboriginals genoemd, zijn de eerste menselijke bewoners van het Australische continent. Het woord Aborigines stamt af van het Latijnse woord origine vanaf de oorsprong. Volgens theorieën zijn de Aborigines ongeveer 500.000 jaar geleden aangekomen in Australië. In de ijstijd lag de zeespiegel veel lager dan nu. Waardoor een groot deel van de zee tussen Zuidoost-Azië en Australië droog lag . waardoor zij waarschijnlijk met vaartuigen Australië hebben bereikt. Op dit moment leven er nog ongeveer 200.000 Aboriginals in Australië, dat is ongeveer van de hele bevolking maar 1.5%. Het leven voor Aboriginals is nu een stuk beter dan een eeuw geleden. Australië is een rijk en welvarend land maar voor Aboriginals zijn er nog steeds veel problemen. In de moderne Australische samenleving nemen de Aborigines een marginale positie in. De gemiddelde gezondheid en economische welstand laat nog steeds veel te wensen over. De levensverwachting is dan ook 20 jaar lager dan die van de gemiddelde Australiër.

Immigranten

Australie is een land van imigranten. Bijna 25% van de australiers zijn in het buitenland geboren. En 43% van de australiers heeft min. een ouder die in het buitenland is geboren. Veel Europese imigranten zijn na de tweede wereld oorlog naar australie verhuisd. De meeste kwamen vooral uit Verenigd Koninkrijk, Ierland, Italië, Duitsland, Griekenland en Nederland.

Ongelijke verdeling

Elk jaar emigreren er 100.000 mensen naar Australië. Met een bevolkingsdichtheid van 2,7 inwoners per km2 hoort Australië bij de dunst bevolkte landen ter wereld. Hierbij moeten we ook nadenken dat 86% van de bevolking in de grootste steden wonen. Bijv. in Sydney wonen 4.400.000 mensen, Melbourne 3.853.000, Brisbane 2.238.394, Perth 1.599.00, Adelaide 1.230.000, Newcastle 495.000, Canberra 381.488, Gold Coast 330,000, Hobart, 200.000 en dat laat dus zien dat de bevolking zeer ongelijk is verdeeld. Vooral in het oostelijke zuidoostelijke gedeelte kunstgebied.

Terug naar boven